Fromhet

Vad är problemet med krucifix?

Ibland händer det att besökare reagerar på att jag har ett krucifix på mitt skrivbord. Ett krucifix är en avbildning av den lidande, döende Jesus på korset och ordet kommer från latinets crucifixus, som...

Santa Trinità - fresko av Masaccio, målad 1427

Kultur som bärare och försvarare av evangelium

Jag undrar om vi förstår hur betydelsefullt det är att låta evangelium ta sig kulturella uttryck. Vi samtalade på en teologidag igår om vad vi gör för att bevara teologin till nästa generation. Då...

När viljan att förstå binder oss

Behovet att förstå vad som händer när vi utsätts för prövning är ibland bara ett uttryck för en oförmåga att tillitsfullt överlämna oss till Gud. Det är ett sökande efter mänsklig trygghet. Vi måste...

Nicenska trosbekännelsen (Nicenum)

Den Nicenska trosbekännelsen, även kallan Nicenum, återgiven här for my own convenience: Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är; och på...

Vad är övernaturligt? Vad är en karismatiker?

Här är två snabba reflektioner angående Joachim Elsanders blogginlägg Ge mig en holistisk karismatiker tack!: 1. Vad är övernaturligt? Gud är per definition övernaturlig. Han står över naturen och naturlagarna. Han har skapat naturen, det...

Kom tillbaka och tanka helande

I en undervisningssession om helande under E21 i helgen delade pastor Ulf Ekman något som den helige Ande visade honom angående vår attityd till att gång på gång söka helade. Det kan ju skava...

En flaska kärlek

Fastnade i några ord i den här intervjun från Livets Ord med Aaron Jayne. Han säger att Moder Teresa anses vara en av historiens största, men när du studerar hennes liv så finner du...

En gudsmänniska älskar att ge

Historiens första troshjälte var Abel, enligt Hebreerbrevet 11. Vad var det Abel gjorde? Han gav. Också Abraham gav. Isak gav. Jakob gav. När Mose tog upp kollekt så gav folket så mycket att han...

Det är Guds ära att dölja en sak

(Fortsättning på Ske din vilja) Det är Guds ära att dölja en sak och kungars ära att utforska den. (Ordspråksboken 25:2) Varför är det så att Gud ibland verkar dölja (gömma, hemlighålla) sin vilja för...

Ske din vilja

Visst är det fantastiskt att veta att Gud har en vilja med dig och mig det här året! Det vore väl förfärligt om han bara satt och väntade på att vi skulle hitta på någonting!

Utgå alltid från Guds karaktär

Alltför ofta när vi diskuterar kristna värderingar och läror börjar vi i fel ände. Vi utgår från oss själva och utifrån hur vi anser att den här världen fungerar. Därmed får vi en mängd...