Löjligt att hänvisa till “Guds tanke med äktenskapet”

Thomas Österberg säger att “kyrkan har en teologisk hållning kring äktenskap” som handlar om att “stå för en övertygelse och visa på Guds tanke med äktenskapet”