Enhet är delaktighet – avståndstagande är splittring

Den andliga principen för enheten i Kristi kropp är delaktighet. Detta är motsatsen till avståndstagandets och splittringens ande. Delaktighet innebär att jag inser och erkänner att mitt liv är förenat med någon annans, så att det jag är och gör får betydelse för hela det sammanhang vi gemensamt tillhör.