Jesus har fört liv och oförgänglighet fram i ljuset

I bibeln finns ett spännande ord som jag fastnat för (och som jag predikade om i Leksand i söndags). Det är ordet oförgänglig. Grundtextens ord [áphthartos] beskriver något som inte kan brytas ner eller fördärvas.