Kultur som bärare och försvarare av evangelium

Jag undrar om vi förstår hur betydelsefullt det är att låta evangelium ta sig kulturella uttryck. Vi samtalade på en teologidag igår om vad vi gör för att bevara teologin till nästa generation. Då...