Stormen har en underbar förmåga att pressa det bästa ur oss

Låt mig dela med dig några ord som pastor Ulf Ekman sa på nyårsvakan 2008-2009. Varje stycke nedan utgör för sig ett komplett citat, men det sades saker mellan styckena som jag inte tagit...