Vad är problemet med krucifix?

Ibland händer det att besökare reagerar på att jag har ett krucifix på mitt skrivbord. Ett krucifix är en avbildning av den lidande, döende Jesus på korset och ordet kommer från latinets crucifixus, som...