Så bra om 6:1-metoden: Vila – inte sänka tempot!

– Jag tänder inte på temposänkning. När folk säger: Du måste ta det lugnare, sänka tempot lite grand… Jag vet inte hur man gör! Jag tycker att det finns ett bättre sätt. Och det är att göra det man gör med fullt fokus, fullt ös, ligga i, men sedan, när man har legat i, att man tar vilan på större allvar och lägger av rejält emellan. Och jag tror faktiskt att det på lång sikt är mer hållbart, för det som sliter ner oss är inte hårt arbete, utan det som sliter ner oss är att vi är håller igång i ungefär samma rytm veckan igenom och att den ena dagen blir lik den andra. Det sliter ner oss mer.