Jag har försökt vara bra på det jag inte är bra på

En fortsättning på inlägget Varför blev jag utbränd? Jag skriver av mig om min utbrändhet, del 2. Förebilder har alltid varit viktiga för mig. Jag har sett upp till olika förebilder och tänkt: Så...