Begreppen född på nytt; fylld av Anden; andedöpt – hur hänger de ihop?

Har du någon gång funderat över hur de här olika begreppen hänger ihop:

  • född av Anden (född på nytt eller pånyttfödd)
  • fylld av Anden
  • döpt i den helige Ande eller andedöpt

Du är inte ensam. Det här var rörigt för mig…