Kristi kropp

Kom tillbaka och tanka helande

I en undervisningssession om helande under E21 i helgen delade pastor Ulf Ekman något som den helige Ande visade honom angående vår attityd till att gång på gång söka helade. Det kan ju skava...

Enhet är delaktighet – avståndstagande är splittring

Den andliga principen för enheten i Kristi kropp är delaktighet. Detta är motsatsen till avståndstagandets och splittringens ande. Delaktighet innebär att jag inser och erkänner att mitt liv är förenat med någon annans, så att det jag är och gör får betydelse för hela det sammanhang vi gemensamt tillhör.