När viljan att förstå binder oss

Behovet att förstå vad som händer när vi utsätts för prövning är ibland bara ett uttryck för en oförmåga att tillitsfullt överlämna oss till Gud. Det är ett sökande efter mänsklig trygghet. Vi måste...